ATTITUDE ACADEMY STOCKHOLM

Förinspelad MBA för vardagens Utmaningar

Skaffa dig en Executive MBA utbildning Online

Allt fler får ett ekonomiskt ansvar i sin befattning  utan någon utbildning i just Företagsekonomi.  Många har fått höra att det är svårt att tyda finansiella rapporter men det är snarare en rädsla att förlora dig som klient.  Du kommer att ha mer intressanta och fördjupade frågeställningar och ideér till problemlösningar att bolla med experterna efter att du genomgått vår MBA-utbildning.

Som chef behöver du vara Generalist, kunna lite mer om mycket - därför har vi skapat denna mycket prisvärda MBA-utbildning, för att fler ska ha råd att skaffa sig denna viktiga kompetens till sin vardag. 

Vår MBA är förinspelat material, smart & bekvämt där du kan lyssna och reflektera på Repeat i din studietakt. Efter genomförd utbildning finns möjlighet till att komplettera utbildningen med 3 seminarietillfällen IRL i Stockholm. Förkunskaper till varje seminarietillfälle är vår MBA – Bli en Vassare Företagsledare eller motsvarande.

Vår utbildning är tillgänglig för dig 1 år när du signar upp.
Du kan ha utbildningen även på App på smartphone för repetition. 

Förinspelad MBA för vardagens Utmaningar

MBA-utbildning i Företagsekonomi & Juridik
Enbart - Fördjupning Ledarskaps-delen
Komplettering Seminariedel IRL
MBA-utbildning Bli Vassare på Sälj
Mer information