ATTITUDE ACADEMY STOCKHOLM

FÖRINSPELADE AFFÄRSUTBILDNINGAR

VD-utbildning i Företagsekonomi & Juridik
Enbart - Fördjupning Ledarskaps-delen
Enbart - Marknadsföringsteori-delen
Komplettering Seminarie-del IRL
Våra Coachningalternativ

Affärsutbildningar & Online Coachning

Vår VD-utbildning är Businesskartan som hjälper dig att navigera inom business med hjälp av Företagsekonomi på Magisternivå. Utbildningen innehåller Vardagsjuridik för företagare, Ekonomistyrning, Marknadsföring och fördjupning inom Ledarskap, redo för 2020-talets utmaningar.

Här delar Regina Wallmark med sig av sin + 25 åriga erfarenhet från Business från olika perspektiv, från bank, revisionsbyrå, Skatteverket, familjeföretag och eget företagande + gedigen utbildning uppdaterat genom åren.

VD-utbildningen är förinspelat material, smart & bekvämt där du kan lyssna och reflektera på Repeat. Efter genomförd utbildning finns möjlighet till att komplettera utbildningen med 3 seminarietillfällen IRL i Stockholm. Förkunskaper till varje seminarietillfälle är vår VD-utbildning – Bli en Vassare Företagsledare eller motsvarande.